Harmonogram oraz szczegółowe terminy rekrutacyjne do przedszkola
Redaktor: Joanna Miotk   
29.01.2016.

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego nr 5/2015  z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński na rok szkolny 2016/2017.

 

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego nr 6/2015  z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego oraz zgłoszenia do publicznej szkoły.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 - Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2016 - Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/2016 - Zgłoszenie dziecka do gimnazjum