Zimowisko w Zakopanem Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
28.12.2015.

dzieci.jpgINFORMACJA ORGANIZACYJNA

dla Rodziców chcących wysłać dzieci na Zimowisko

 

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wespół z Stowarzyszeniem Kobieta Wiejska "GOSPODYNI" wzorem lat ubiegłych organizuje dla dzieci rolników ZIMOWISKO w ZAKOPANEM.

 

Zimowisko rozpoczyna się 16 stycznia i kończy 25 stycznia 2016r. Szczegóły dotyczące naboru zawarto na stronie:  http://kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/ oraz w załączonych wyżej plikach. Ilość miejsc jest ograniczona tj. 60 uczestników z rodzin rolniczych, gdzie przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów jest ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie. Tylko wówczas jest dofinansowanie do dziecka ze środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS). Dziecko Rodzica, który nie jest ubezpieczony w KRUS uiszcza pełną odpłatność za zimowisko w wysokośći 1000,- złotych plus koszty dojazdu.

 

Doświadczenia organizacyjne z ubiegłego roku pozwalają na organizację przejazdu do miejsca Zimowiska  środkami komunikacji PKP Intercity. Jest dokonana rezewacja na podróż tam i spowrotem pociągiem bez przesiadek.

 

Zainteresowani rodzice wysłaniem na zimowisko swoich dzieci powinni w terminie do 8 stycznia 2016r. zgłosić listownie lub mailem swoje dziecko załączając wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika oraz Poświdczenie podpisane przez Koło Gospodyń wiejskich, Kołko Rolnicze, lub Gminą Radę KGW, GZRKiOR, że przynajmniej jedno z opiekunów jest członkiem organizacji. Poświadczeniem może być podpis Prezesa, Przewodniczącej organizacji w działe V Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika opatrzony pieczątką organizacji.

 

W zgłoszeniu należ podać: adres pocztowy, telefon, mail na który zostanie przekazane potwierdzenie o zakwalifikowaniu dziecka na Zimowisko. O kwalifikacji dziecka na zimowisko decyduję data wpływu zgłoszenia oraz stan zdrowia kandydata na Zimowisko opisany w Karcie Kwalifikacji Uczestnika.

 

Po zakwalifikowaniu należy dokonać przelewu odpłatności oraz kosztów przejazdu na podane konto w BS Inowrocław oraz uzyskać zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie lub pobieraniu świadczenia z KRUS, które należy przekazać organizatorom w dniu 15 stycznia tj wyjazdu na zimowisko.

 

Dane do kontaktu: Wojewódzki Związek Roników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, 88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164 tel/fax 523573002; inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

 

Henryk Sobczak 506570903

Prezes WZRKiOR w Bydgoszczy

 

  image-011.jpg

 

image-001.jpg

 

image-002.jpg 

 

image-003.jpg

image-004.jpg

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved