Konkurs ekologiczny "Parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego" Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
02.11.2014.

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 „PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO"

 Konkurs realizowany jest w związku z realizacją przez Organizatora

projektu „Kariera poprzez edukację" współfinansowanego w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

§1 Cele Konkurs

 

1. zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych województwa kujawsko - pomorskiego.

2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska.

3. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

4. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

5. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

6. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

 

§2 Organizator

 

Organizatorem Konkursu ekologicznego jest Gmina Kamień Krajeński, natomiast Realizatorem jest Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim, z siedzibą ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński.

 

§3 Czas trwania Konkursu

 

Konkurs odbędzie się  25 listopada 2014 r. o godzinie 14.25 w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Sępoleńska 3, 89-430 Kamień Krajeński.

 

 

§4 Warunki uczestnictwa

 

1.   Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zamieszkali na terenie gminy Kamień Krajeński uczestniczący w zajęciach z projektu „Kariera poprzez edukację". 

2.   Konkurs będzie miał formę testu składającego się z 20 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru.

3.   Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

 

§6 Zasady przyznawania nagród

 

1.   Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni zwycięzców do 2 grudnia 2014r.

2.  Zwycięzcom pierwszych 3 miejsc w Konkursie zostaną przyznane nagrody. Nagrody są współfinansowane w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.   Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4.   Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

5.   Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 pokl_c-b.jpg

 
« poprzedni artykuł

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved