Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
27.03.2014.

Rekrutacja do projektu „Kariera poprzez edukację”

 

Rekrutacja odbędzie się w następujących etapach:

1)  nabór - przyjmowanie kart rekrutacyjnych od dnia 27 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r., 

2)  weryfikacja formalna złożonych zgłoszeń,

3)  sporządzenie listy Beneficjentów Ostatecznych,

4)  w postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, która posłuży w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.

 

Rekrutacja odbywać się będzie dwutorowo:

1)  zainteresowani udziałem w projekcie uczniowie zgłaszać będą się samodzielnie do Koordynatora Szkolnego Projektu,

2)  wychowawcy, pedagodzy oraz nauczyciele przedmiotów zgłaszać będą do Koordynatora Szkolnego Projektu tych uczniów, którzy ich zdaniem powinni skorzystać ze wsparcia.

 

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbywać się będzie w oparciu o kartę rekrutacyjną, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Karty rekrutacyjne należy składać u Koordynatora Szkolnego Projektu w  budynku Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim.

 

Wybór uczestników projektu nastąpi na podstawie rankingu zgłoszeń na podstawie danych z deklaracji udziału w Projekcie (Załącznik nr 1 do regulaminu) wg następujących kryteriów:

      1) na zajęcia dla ucznia zdolnego:

              a)  jest mieszkańcem województwa kujawsko – pomorskiego;

              b)  średnia z ocen z danego przedmiotu („6” – 3punkty, „5” – 2 punkty, „4” – 1 punkt),

      2) na zajęcia dla ucznia z trudnościami w nauce:

             a) jest mieszkańcem województwa kujawsko – pomorskiego;

             b) średnia z ocen z danego przedmiotu („1” – 3punkty, „2” – 2 punkty, „3” – 1 punkt),

      3) na zajęcia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego:

            a)  jest mieszkańcem województwa kujawsko – pomorskiego;

            b)   uczniowie z klasy III,

      4) na zajęcia ze ścieżki edukacyjnej:

           a) jest mieszkańcem województwa kujawsko – pomorskiego;

           b)  kolejność zgłoszeń;

 

 

Komisja rekrutacyjna będzie składać się z następujących osób:

      1)  Koordynator Szkolny Projektu;

      2)  Dyrektor Szkoły;

 

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje miejsce na liście rankingowej. W przypadku jeśli rodzice/opiekunowie nie wyrażą zgody na udział w Projekcie, to do Projektu kwalifikuje się kolejny uczeń z listy.

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu będzie dostępna w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Biurze Projektu.

 

 

Cała terść regulaminu wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kariera poprzez edukację”

 

 

 

logo_pokl_ue_kolor_2.jpg

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Kariera poprzez edukację” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved