Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Kamień Krajeński na lata 2012-2016 Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
04.11.2011.

logo_konsultacjespoleczne.jpgDyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Kamień Krajeński na lata 2012-2016 mających na celu zebranie od zainteresowanych osób i instytucji opinii, uwag i propozycji.

   

 

Jak konsultować? 

 

Publikacją projektu Strategii (w dniu 4 listopada br.) Miejsko Gminy Zespół Usług Oświatowych zainaugurował konsultacje społeczne, w których wszystkie zainteresowane strony mogą przedstawić swoje stanowisko w sprawie założeń oraz zakresu informacji zawartych w dokumencie do dnia 25 listopada 2011 r.

 

Uwagi do Strategii można przekazać w dwóch formach:

1. uwagi do całego dokumentu – uwagi o charakterze ogólnym.

2. uwagi do poszczególnych części Strategii i jej rozdziałów.  

 

Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do przekazania uwag, który  znajduje się tutaj.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii na jego temat, z wykorzystaniem jednego z 2 kanałów komunikacji:   

 

I. Drogą mailową

 

Na stronie http://oswiatakamienkrajenski.pl/  zamieszczono treść projektu Strategii do przeprowadzenia konsultacji wśród jak największej liczby zainteresowanych osób i instytucji. W zamierzeniu ma ona służyć zebraniu głosów z różnych środowisk zainteresowanych rozwojem gminnej oświaty.  

 

Na stronie znajduje się projekt Strategii w całości do ściągnięcia w wersji PDF tutaj.     

 

II. Drogą korespondencyjną 

 

Nawiązując do dotychczas stosowanej praktyki przeprowadzania konsultacji społecznych istnieje możliwość przekazania do Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych komentarzy i uwag odnoszących się do projektu Strategii w formie tradycyjnej. Pismo z uwagami, kierowane do Dyrektora MGZUO prosimy przesyłać do dnia 25 listopada 2011 r.(decyduje data dostarczenia dokumentu do MGZUO) na adres:    

 

Miejsko Gminy Zespół Usług Oświatowych

Plac Odrodzenia 3

89-430 Kamień Krajeński  

 

lub 

 

faxem pod numer 0-52388-63-92 

 

mailem na adres: mgzuo_kamienkrajenski@op.pl 

 

Komentarze przesłane drogą elektroniczną będą traktowane z równą starannością jak komentarze przesłane w formie tradycyjnej.        

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved