XIII edycję Konkursu - Akcji - Zamień puszki na pieniądze Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
10.11.2010.

 puszki.jpg

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ OGŁASZA
XIII edycję Konkursu - Akcji „Zamień puszki na pieniądze”logo_kujawsko_-_pomorskie_centrum_edukacji_ekologicznej.jpgZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

W konkursie mogą uczestniczyć klasy wszystkich typów szkół, organizacje ekologiczne, placówki szkolno – wychowawcze z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - wszyscy, którzy zgłoszą swój udział w akcji i prześlą wypełnioną ankietę faksem
pod nr tel. 52-328-00-01 lub drogą e-mailową pod adres bcee@bcee.bydgoszcz.pl,
bądź pocztą tradycyjną na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Gdańska 173-175,
8
5-674 Bydgoszcz. 

Konkurs rozgrywany jest w 4 kategoriach: 1. SZKOŁA, 2. KLASA, 3. PRZEDSZKOLE, 4. ZBIERACZ INDYWIDUALNY.

1. CZAS TRWANIA KONKURSU:

wrzesień 2010 – 30 maj 2011

2. Konkurs polega na zbiórce puszek ALU.


3. POKWITOWANIE:

 - zebrane puszki można odstawić własnym transportem w dowolnie wybranym punkcie skupu. Pokwitowanie za oddane surowce powinno dotyczyć wyłącznie puszek aluminiowych, musi być opisane przez skup lub koordynatora i informować o nazwie placówki i nazwisku koordynatora. Raz na kwartał kopie należy dostarczyć do KPCEE. Ostatnie pokwitowanie powinno dotrzeć do Centrum do 30 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).


4. O wyborze zwycięzcy decyduje liczba zebranych puszek.

5. NAGRODY:

Jury Konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród i wyróżnień.

6. UWAGA!!!

Czekamy również na sprawozdania roczne dotyczące przebiegu prowadzonej akcji. Najciekawsze „kampanie puszkowe” mają szanse na NAGRODY SPECJALNE

7. DODATKOWE INFORMACJE:

• w K-PCEE istnieje możliwość zaopatrzenia się w worki i pojemniki do zbierania puszek oraz w magnesiki.

• regulamin konkursu oraz wzór karty zgłoszeniowej dostępne są także na naszej stronie internetowej www.bcee.bydgoszcz.pl

Wszystkich informacji na temat konkursu pod nr tel. (052) 328-00-01 udzieli Hanna Dering.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved