V edycja programu - Szkoła bez przemocy Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
03.09.2010.

nowy_obraz.png

Ruszyła  V edycja programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, która rozpoczyna się wraz z nowym rokiem szkolnym 2010/2011. Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach.

Europejskie otwarcie

Piątą, jubileuszową edycję Programu zainaugurujemy Europejskim Kongresem Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej. 15 września 2010 w Warszawie odbędzie się konferencja międzynarodowa z udziałem światowej sławy autorytetów w dziedzinie profilaktyki przemocy i agresji, europolityków, przedstawicieli polskich i europejskich organizacji pozarządowych oraz najaktywniejszych szkół z Programu.

W V edycji „Rodzice są z nami"

Badania rodziców zrealizowane w 2009 roku pokazały, że znaczna część polskich rodziców nie angażuje się w życie szkoły, pozostawiając jej pełnię funkcji nie tylko edukacyjnych, ale i wychowawczych. W odpowiedzi na to zjawisko w nowej edycji Programu chcemy podkreślić kluczową rolę rodzica w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły, podjąć próbę zmiany podejścia rodziców i włączenia ich w aktywne życie szkoły. Dlatego głównym przesłaniem w roku 2010/11 będzie punkt Kodeksu Szkoły bez Przemocy „Rodzice są z nami".

A szkoły, które przystąpią do Programu...

Otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych, będą mogły wziąć udział w konkursie na najlepsze projekty wolontaryjne, zaprezentować swoje działania podczas Tygodnia Wolontariatu. Dla nauczycieli szkół biorących udział w Programie zorganizujemy warsztaty makroregionalne, w czasie których pedagodzy otrzymają kwalifikacje do prowadzenia szkoleń w zakresie profilaktyki przemocy i agresji.

Dzięki mapie szkół biorących udział w V edycji, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Programu, społeczności szkolne będą mogły na bieżąco opisywać realizowane pomysły działań w profilaktyce przemocy.

Nowa platforma komunikacji z rodzicami

W tegorocznej edycji Programu chcemy szczególnie wesprzeć szkoły w angażowaniu rodziców w życie szkoły. Z myślą o ułatwieniu kontaktu szkół z rodzicami i wyposażeniu nauczycieli w dodatkowe, nowoczesne narzędzie do komunikacji przygotowaliśmy specjalny portal. Dzięki portalowi wychowawcy będą mogli sprawnie i bezpiecznie komunikować się z rodzicami, a szkoły prezentować informacje na swój temat.

Dzięki portalowi nauczyciele będą mieli pod ręką wszystkie kontakty do rodziców uczniów swojej klasy i narzędzia do komunikacji z nimi. Wychowawcy będą mogli prowadzić kalendarz wydarzeń klasowych, delegować sprawy (np. organizacja wycieczki, szkolnego wydarzenia), prowadzić dyskusje oraz e-wywiadówki i prezentować osiągnięcia swojej klasy. Aby uniknąć pojawiającego się w Internecie problemu agresji pomiędzy uczestnikami społeczności portal wyklucza możliwość anonimowego udziału w dyskusji (w tym też celu uprawnienia do autoryzowania grup szkolnych otrzymają wyłącznie dyrektorzy, którzy będą mogli delegować to uprawnienie na szkolnego moderatora). Szkoła może zgłosić swoją gotowość do korzystania z portalu zgłaszając się do programu „Szkoła bez przemocy" (zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego).

Wszystkim zainteresowanym korzystaniem z portalu prześlemy drogą elektroniczną materiał szczegółowo prezentujący funkcjonalności i sposób korzystania. Portal zacznie funkcjonować od połowy października. W najbliższym czasie zaoferujemy także szkołom obecnym na portalu darmowy e-dzienniczek.

Przyłącz się do ogólnopolskiego święta

V edycję tradycyjnie już podsumujemy na początku czerwca 2011 roku podczas Dnia Szkoły bez Przemocy, ogólnopolskiego święta wszystkich społeczności szkolnych, które działają na rzecz przeciwdziałania agresji i przemocy. W roku szkolnym 2009/2010 świętowało z nami ponad 1800 polskich szkól.

Aby zgłosić się do Programu należy wypełnić FORMULARZ

1 .Wejdź na stronę www.szkolabezprzemocy.pl, zakładka "Zgłoś się do Programu".

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy - formularz można wypełniać do 21 listopada 2010.

3. Po wypełnieniu formularza razem z formularzem automatycznie wygenerowana zostanie  Deklaracja przystąpienia do Programu.

4. Wydrukuj, podpisz i opieczętuj wygenerowane dokumenty.

Podpisane i opieczętowane dokumenty należy przesłać pocztą do 31 listopada 2009 roku na adres Biura Programu: Profile sp. z o.o., skrytka pocztowa 36, 00-967 Warszawa 86 z dopiskiem „Szkoła bez przemocy - zgłoszenie". Decyduje data stempla pocztowego. Bez przesłania podpisanych dokumentów pocztą zgłoszenie szkoły jest nieważne.

Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez biuro Programu szkoła otrzyma mail z kodem dostępu do własnego konta na stronie internetowej „Szkoły bez przemocy". Dzięki temu każda szkoła  będzie mogła na bieżąco opisywać realizowane działania.

Szkoły, które brały udział w poprzednich edycjach Programu i chcą uczestniczyć V edycji, powinny ponownie wypełnić formularz rejestracyjny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt - mail: szkolabezprzemocy@profile.com.pl.

telefon: 22 833 89 04

Serdecznie zapraszamy do grona szkół mówiących TAK szkole bezpiecznej i przyjaznej.

Zgłoś się do Programu

podpisy.jpgorganizatorzy.jpg

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved