Uczeń na wsi Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
25.08.2010.

 1-logo.gif

Program „Uczeń na wsi” Gmina Kamień Krajeński realizowała w latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010. Zgodnie z założeniami PERON realizacja programu skończyła się 30 czerwca 2010 roku.

 

 

 

Na nowy rok szkolny brak jest informacji o ewentualnej kontynuacji powyższego programu.

W przypadku jego ponownego uruchomienia umieścimy stosowną informację.

 

"Uczeń na Ws"i to program, który był realizowany przez Gminę Kamień Krajeński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Idea programu miała w założeniu pomagać osobom niepełnosprawnym zamieszkującym gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie w zdobywaniu wykształcenia. Założeniem projektu było wspieranie procesu edukacji co stanowi jeden z najważniejszych elementów aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Celem strategicznym było wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi poprzez poprawę warunków kształcenia, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, likwidację barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających pobieranie przez uczniów nauki.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved