Rozbudowa garażu Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
03.12.2009.

 

O G Ł O SZ E N I E

 

Miejsko  Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim  informuje, że przyjmowane są  oferty na wykonanie zadania „ROZBUDOWA GARAŻU NA DZIAŁCE NR 59 W KAMIENIU KRAJEŃSKIM"

 

Termin składania ofert  - do dnia 10 grudnia   2009 roku , do godziny 11.00

Miejsce składania ofert - oferty należy składać od poniedziałku do piątku w Urzędzie  Miejskim w Kamień  Kraj. (sekretariat Burmistrza - pok. 10) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Forma składania ofert - ofertę w jednym egzemplarzu należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach (np. w kopercie). Opakowanie powinno być zalakowane lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

                                         Miejsko  Gminny Zespół Usług Oświatowych

                                                    Plac Odrodzenia 3

                                                    89-430 Kamień Kraj.

z dopiskiem:

        Oferta na wykonanie  „ROZBUDOWY GARAŻU NA DZIAŁCE NR 59 W KAMIENIU KRAJEŃSKIM"

Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego /pokój nr 37/ lub pod nr telefonu 052/ 389 45 37.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego Nr 49/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku.

Wynik postępowania: wybrano ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Sławomira Czapiewskiego,  Orzełek 12,  89-430 Kamień Kraj.  z ceną brutto oferty - 53 230,39 zł.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved