Wiem i potrafię Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
13.10.2009.

clip_image002.jpgGmina Kamień Krajeński przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wiem i potrafię"

 

Od 1 października 2009 r. Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim realizuje projekt partnerski Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie partnerskim bierze udział: Gmina Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Sośno i Kamień Krajeński.  

 

Celem projektu w Gminie Kamień Krajeński jest poprawienie wiedzy uczniów, w kontekście czekających ich egzaminów: po szkole podstawowej i gimnazjum.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu:

- zajęcia z zakresu języków obcych z modułem e-learningowym w wymiarze 120h/ grupę w systemie „blended learning". Metoda ta polega na wzmocnieniu zajęć prowadzonych w systemie tradycyjnym dodatkowym komponentem e-learningowym, który wg badań jest co najmniej 20 krotnie bardziej efektywny niż tradycyjne metody nauczania.  Celem zajęć będzie maksymalizacja wiedzy uczniów głównie z zakresie podstawowych kompetencji komunikacyjnych: rozumienia ze słuchu i mowy. Na zakończenie zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny opracowany wg standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- zajęcia z zakresu języków obcych w wymiarze 60h/grupę, prowadzone będą przez nauczycieli z danej szkoły objętej projektem.  Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów, wykładów oraz „drama".

- zajęcia z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, prowadzone będą przez nauczycieli z danej szkoły objętej projektem.  Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów, wykładów, prezentacji oraz „burzy mózgów"(uczniowie stymulowani będą do samodzielności w wyszukiwaniu informacji i formułowaniu wniosków).

- zajęcia wyrównujące w wymiarze 30h/grupę, prowadzone będą przez nauczycieli z danej szkoły objętej projektem. Celem zajęć jest wyrównanie poziomu wiedzy w zakresie wybranych przedmiotów uczniów a rówieśnikami w klasach, co pozwoli uczniom na pełne uczestnictwo w realizacji programu nauczania.

 - warsztaty z doradztwa edukacyjno - zawodowego w wymiarze 10h/ grupę, prowadzone przez ekspertów. Celem zajęć jest wypracowanie przez uczniów schematów własnych predyspozycji i zainteresowań oraz przygotowanie indywidualnych planów działań w zakresie nakreślenia i realizacji planów edukacyjnych i zawodowych. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów.

                                                                                                            

Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział w więcej niż jednej formie.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu www.wiemipotrafie.cba.pl

 

Ilości grup realizujących zadania w projekcie 9.1.2. „Wiem i potrafię” na terenie gminy Kamień Krajeński  

 

Rodzaj zajęć

Publiczne Gimnazjum w Kamieniu Kraj.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu Kraj.

Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

Szkołą Podstawowa w Płociczu

Szkoła Podstawowa w Zamartem

Kursy językowe (j.angielski, j.niemiecki - 120 h)

2

-

-

-

-

Kurs - j. niemiecki - 60 h

-

1

1

-

-

Kurs matematyczno - przyrodniczy - 60 h

1

1

1

1

1

Zajęcia wyrównawcze - 30 h

1

1

1

1

1

Warsztaty dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej

4

-

-

-

-

Razem grup

8

3

3

2

2

wiem_i_potrafi.jpg

 

 

 

 

logo_pokl.png
 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved