Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
20.11.2008.
      W dniu 6 października 2008 r. gmina Kamień Krajeński pozyskała decyzją komisji kwalifikacyjnej 85 146 złotych na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich 5 szkół z terenu gminy Kamień Krajeński. Uczniowie z naszej gminy będą uczestniczyć w tych zajęciach w okresie od października do grudnia 2008.

Nasza gmina złożyła wniosek 06.10.2008 r. Opracowaniem wniosku zajęli się wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz referat oświaty, prace koordynował Władysław Dobber. Wspólnymi siłami udało się  skompletować wniosek i wysłać w wyznaczonym terminie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Całkowity koszt realizacji zadania w gminie Kamień Krajeński wynosi  131 484,00 zł.
Zgodnie z zasadami konkursu dofinansowanie wynosi maksymalnie do 70% kosztów projektu pozostałą kwotę stanowi wkład własny gminy. W naszym przypadku wygląda to następująco:
-  dotacja z budżetu państwa – 85 146,00 zł co stanowi 64,76 %

-  wkład własny gminy Kamień Krajeński – 46 388,00 zł co stanowi 35,24 %

Projekt będzie realizowany we wszystkich pięciu szkołach na terenie gminy Kamień Krajeński. Łącznie skorzysta z niego ok. 700 uczniów.
Wykaz szkół, które będą realizowały projekt:

-  Publiczne Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim

-  Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim,

-  Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy,

-  Szkoła Podstawowa w Płociczu,

-  Szkoła Podstawowa w Zamartem.

Szkoły nasze realizują program w różnych formach między innymi:

-  zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce

-  zajęcia i warsztaty sportowe, teatralne, plastyczne, przyrodniczo-ekologiczne, artystyczno-kulinarne, rekreacyjne, dziennikarskie, historyczno-turystyczne, informatyczno-fotograficzne, świetlicowe

-  koła zainteresowań dla uczniów zdolnych: językowe, plastyczne, matematyczne, komputerowe

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie (Dz.U. Nr 171, poz. 1059).

Wyniki konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. w województwie kujawsko-pomorskim są dostępne na stronie www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl.

 
 
następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved