Informacje o projekcie
Projekt "Kariera poprzez edukację" Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
14.03.2014.

 plakat-kariera_poprzez_edukacje.jpg

 

Gmina Kamień Krajeński w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.2/2013, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymała wsparcie na realizację złożonego projektu w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 pod nazwą. „Kariera poprzez edukację” o numerze WND-POKL.09.01.02-04-098/13.

 

Termin realizacji projektu: od 1 marca 2014 r. do 30 lipca 2015 r.      

 

Grupa docelowa: 130 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim

 

Cel projektu: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 130 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim do 30 lipca 2015 r.

 

 Formy realizacji projektu:

- zajęcia dla uczniów uzdolnionych z: geografii, chemii, fizyki,  matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki;

-   zajęcia dla uczniów: ze ścieżki ekologicznej, z przedsiębiorczości, ze ścieżki tożsamości regionalnej wychowania patriotycznego, z doradztwa  zawodowo-edukacyjnego;

-   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki;

-   zajęcia wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami;

-   zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi z matematyki i chemii.

   

W ramach realizacji zajęć ze ścieżki ekologicznej odbędą się wycieczki: wyjazdy do Bladowa, Woziwody i Lutówka; z przedsiębiorczości do zakładów pracy: MDD w Sępólnie Krajeńskim, Młyn Kamionka w Dużej Cerkwicy, Gospodarstwo Agroturystyczne Diadem w Jerzmionkach, trzy wyjazdy: do kina, teatru i opery w Bydgoszczy; ze ścieżki tożsamości regionalnej wychowania patriotycznego wycieczki do Bydgoszczy, Torunia i Biskupina.

 

 Szczegółowy regulamin projektu oraz terminy i zasady rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim www.oswiatakamienkrajenski.pl 

 

 

logo_pokl_ue_kolor_2.jpg

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Kariera poprzez edukację” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                  

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved