Aktualności
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. Niepodległa - osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
26.09.2018.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

pt. „Niepodległa” – osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński w okresie 1918-2018.”

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

2. Konkurs trwa od 26 września do 30 października 2018 roku.

3. Celem konkursu jest:

·      popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę;

·      rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej;

·      przybliżenie piękna i bogactwa Gminy Kamień Krajeński.

4. W konkursie mogą brać uczniowie ze szkół:

·      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim ;

·      Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy;

·      Szkoły Podstawowej w Zamartem.

5. Konkurs plastyczny organizowany  jest dla następujących grup:

·      uczniowie klas 0 – III;

·      uczniowie klas IV – VI;

·      uczniowie klas VII – VIII i III gimnazjalnych.

6. Prace konkursowe wraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka należy złożyć nauczycielowi plastyki w szkole do dnia 30 października 2018 roku, a nauczyciele przekażą prace do MGZUO w Kamieniu Krajeńskim, ul. Plac Odrodzenia 3, p. 37 w terminie do 31 października 2018 roku. Prace przekazane po terminie nie biorą udziału w konkursie.

7. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A-3, w dowolnej technice, pracą własną, wcześniej nie publikowaną.

8. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

9. Każdy uczestnik powinien opatrzeć pracę na odwrocie: tytułem, swoimi danymi, tj. imieniem i  nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły. Prace nie podpisane  oraz bez podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka nie będą zakwalifikowane do konkursu.

10. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu, jego promocji i nie będą udostępnione osobom trzecim.

11. Organizator powoła jury, które wyłoni laureatów konkursu.

12. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

13. Ogłoszenie wyników nastąpi  7 listopada 2018 roku na stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl po godz. 15-tej.

14. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, dopuszcza się również wyróżnienia.

15. Decyzja jury jest ostateczna.

16. Przekazując pracę, uczestnik zgadza się na ekspozycje pracy w siedzibie MGZUO w Kamieniu Krajeńskim.

17. Regulamin konkursu opublikowany zostanie na stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl , przekazany do szkół i nauczycieli plastyki.

18. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na administrowanie jego danymi osobowymi przez organizatora, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu organizacji konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i oświadcza, że dane osobowe podaje organizatorowi dobrowolnie. Uczestnik ma prawo do ich poprawiania oraz zgłoszenia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz o ochronie danych  osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Czytaj całość
 
Stypendia socjalne na rok szkolny 2018/2019 Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
07.08.2018.

pienidze.jpg

 

                      STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

 

Wnioski na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą

                      od 16 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r. 

Czytaj całość
 
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
25.04.2018.
KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SKIEROWANY DO KADR ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM.
 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły do momentu zrekrutowania wszystkich grup (harmonogram dostępny na stronie internetowej: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/

 


Czytaj całość
 
Odbiór decyzji na stypendium szkolne za okres styczeń - czerwiec 2018 r. Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
20.04.2018.
pienidze.jpg

 

Od 25 kwietnia 2018 r. (środa) będzie można odbierać decyzje na stypendium szkolne na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. w pok. nr 37 w godzinach od 8.30 do 11.30.  

 

 
 
 
I wypłata stypendium szkolnego odbędzie się:
24 maja 2018 r. za miesiące  styczeń - maj 2018 r.

 
Termin rozliczenia się z pobranego stypendium za miesiące styczeń - maj 2018 r. - 15.06.2018 r.
 
 
II wypłata stypendium szkolnego odbędzie się:
21 czerwca 2018 r. za miesiąc  czerwiec 2018 r.

 
Termin rozliczenia się z pobranego stypendium za miesiąc czerwiec 2018 r. - 31.07.2018 r.
  

 

Czytaj całość
 
Rozstrzygnięcie Etapu Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018 Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
10.04.2018.

polski-zwiazek-motorowy-logo.png

 

W dniu 10.04.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiegow Dużej Cerkwicy odbył się Gminny Etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.


Gospodarzem turnieju była Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego

w Dużej Cerkwicy.

 

                

  Wyniki drużynowe:

    - kategoria szkół podstawowych:

    I miejsce - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

   II miejsce - Szkoła Podstawowa w Zamartem

  III miejsce - Szkoła Podstawowa w Kamieniu Kr.

 

    - kategoria szkół gimnazjalnych:

    I miejsce - II drużyna oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Kamieniu Kr.

   II miejsce -  I drużyna oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Kamieniu Kr.

 

 

 Wyniki indywidualne:

   - kategoria szkół podstawowych:

   I miejsce - Filip Kiedrowski - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

  II miejsce - Zuzanna Januszewska - Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

 III miejsce - Ewelina Trzecinska - Szkoła Podstawowa  w Zamartem

 

   - kategoria szkół gimnazjalnych:

   I miejsce - Mikołaj Myszkowski- I drużyna oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Kamieniu Kr.

  II miejsce - Szymon Jawdyk - I drużyna oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Kamieniu Kr. 

 III miejsce - Jakub Zięba - II drużyna oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Kamieniu Kr. 

   

 

 

GRATULUJEMY!

 

Czytaj całość
 
Odbiór decyzji na stypendium szkolne za okres wrzesień-grudzień 2017 r. Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
23.11.2017.
pienidze.jpg

 

Od 27 listopada 2017 r. (poniesziałek) będzie można odbierać decyzje na stypendium szkolne na okres od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. w pok. nr 37 w godzinach od 8.30 do 11.30.  

 

 
 
 
Wypłata stypendium szkolnego odbędzie się:
14 grudnia 2017 r. za miesiące  wrzesień - grudzień 2017 r.

 
Termin rozliczenia się z pobranego stypendium za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. - 31.01.2018 r.

 

Czytaj całość
 
Pomoc dla dzieci na skutek nawałnic Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
15.09.2017.

 

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, w związku z „Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.”,  rodzinom, którym przyznano zasiłek celowy w związku z nawałnicami, które spowodowały znaczne szkody w gospodarstwach domowych, istnieje możliwość przyznania pomocy w trzech formach:

a) zasiłku losowego na cele  edukacyjne;

b) nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego;

c) nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.


 

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 171

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved