Aktualności
Życzenia Wielkanocne Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
18.04.2019.

wielkanoc2013edited.jpg

 
Projekt "Wspieranie rozwoju przedszkoli w gminie Kamień Krajeński Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
27.03.2019.

Nazwa projektu: Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński

Okres realizacji projektu:  od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.

Wydatki kwalifikowalne:  396 953,75 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 337 410,68 zł

 

Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne

 

Cel projektu:Utworzenie nowych 25 miejsc przedszkolnych, wsparcie pomocą 3 niepełnosprawnych dzieci, wsparcie 110 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli w okresie 01.07.2019 r. - 31.08.2020 r. 

 

Zadania projektowe:


1.Adaptacja do potrzeb utworzenia 1 oddziału przedszkolnego w PS w Kamieniu Krajeńskim i jego funkcjonowania w zakresie podstawy programowej w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

 

2. Realizacja zajęć dodatkowych.

 

3. Podniesienie kompetencji przez nauczycieli przedszkola w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

 

 

Szczegółowy regulamin projektu oraz terminy i zasady rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim www.oswiatakamienkrajenski.pl w lipcu 2019 r.

logo_poziom_kolor_efs_male.jpg

 

 

 
Projekt "Rozwijam się ku przyszłości" Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
01.02.2019.

Nazwa projektu: Rozwijam się ku przyszłości

Okres realizacji projektu:  od 01.02.2019 r. do 30.06.2020 r.

Wydatki kwalifikowalne:  606 988,75 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 513 408,75 zł

 

Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

 

Cel projektu:  Podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Gminy Kamień Krajeński poprzez udział 503 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 61 nauczycieli do 31.12.2020 r.

Zadania projektowe:

1. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy (TYP PROJEKTU 1)

2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (TYP PROJEKTU 2)

3. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych (TYP PROJEKTU 5)

4. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli (TYP PROJEKTU 6)

 

Szczegółowy regulamin projektu oraz terminy i zasady rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim www.oswiatakamienkrajenski.pl 

logo_poziom_kolor_efs_male.jpg

 

 

 
Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkoły Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
30.01.2019.

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego nr 10/2019  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowcych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński na rok szkolny 2019/2020.


 

 

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego nr 11/2019  z dnia 29 stycznia 20169r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia do publicznej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 
Rozwój kompetencji cyfrowych Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
22.11.2018.

Gmina Kamień Krajenski wraz z partnerem Funacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przystąpiła do realizacji projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gmin Kamień Krajeński" szczegóły projektu w załącznikach.

 


bez_tytuu.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie www.kamienkr.pl 

 

 

Do pobrania:

 

Rozwój kompetencji cyfrowych 

Działam w sieciach społecznościowych

Moje finanse i transakcje w sieci

Mój biznes w sieci

Rodzic w internecie 

Rolnik w sieci

Tworzę własną stronę internetową, blog 

 
Nagrody zostały wręczone! Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
20.11.2018.

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów w konkursie plastycznym 

„Niepodległa” – osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński w okresie 1918-2018”

zostały wręczone!

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom!

 

 

rozdanie_nagrod.jpg
 
Wręczenie nagród w konkursie pt. Niepodległa osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński w okresie 1918-2018 Drukuj
Redaktor: Joanna Miotk   
16.11.2018.

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym

„Niepodległa” – osiągnięcia Gminy Kamień Krajeński w okresie 1918-2018”

odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godzinie 9:00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim

 

konkurs__niepodlegla.jpg

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 157

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved